Elkontroll Bolig

2.450,00 kr

Feil i det elektriske anlegget står for hele 40 prosent av alle brannårsaker i norske hjem. Som huseier har du selv ansvar for at det elektriske anlegget er vedlikeholdt og oppdatert. Strømforbruket setter stadig nye rekorder, og utgjør en fare for overbelastning av det elektriske anlegget. Vi anbefaler derfor en sertifisert gjennomgang av det elektriske anlegget hvert femte år. Bestiller du en elkontroll fra NTE kommer en av våre sertifiserte elektrikere og undersøker det elektriske anlegget i boligen for eventuelle feil og mangler. Der vi eventuelt finner feil kommer vi med forslag på utbedring. Det er spesielt viktig å få utført en elkontroll ved oppussing og eierskifte.

Få reduksjon på forsikringspremien
De fleste norske forsikringsselskaper gir deg en god rabatt på hus-, hytte- og innboforsikringen i fem år av gangen dersom du gjennomfører en sertifisert elkontroll som avdekker feil og mangler i det elektriske anlegget, og får rettet opp feilene. I mange tilfeller vil rabatten dekke kostnaden du har hatt på elkontrollen.

Pris er inkl. mva, inntil 20km fra nærmeste NTE Elektro avdeling .